Dziś mamy: sobotę, 17-03-2018, a do końca roku pozostało: 290 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnosciowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Ogłoszenia i komunikaty
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Przetargi na sprzedaż nieruchomosci
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA - MAJĄTEK SPÓŁKI
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.778.900,00 złotych i dzieli się na 357 789 udziałów o łącznej wartości 35.778.900,00 złotych. Udziały są niepodzielne, każdy ze wspólników może posiadać większą ilość udziałów. Udziały mogą być wniesione zarówno w formie pieniężnej jak też w formie rzeczowej. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący: Gmina Miejska w Pile 100%.

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2018r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry