Dzi mamy: sobot, 26-09-2020, a do koca roku pozostao: 97 dni,

  Strona główna
  Status prawny
  Tryb działania Spółki
  Działalnosć i usługi
  Władze i organizacja Spółki
  Struktura własnościowa
  Numery kont bankowych
  Rejestry, ewidencje i archiwa
 
  Załatwianie spraw
  Godziny pracy
  Informacje o przetargach
  Sprzedaż / Najem nieruchomości
  Ogłoszenia i komunikaty
  Wydarzenia
  Informacje techniczne/ostrzeżenia
  PROGRAM MIESZKANIE NA START
  REWITALIZACJA MIASTA PIŁY
  Informacje dla przyszłych najemców
 
  Zasady Ochrony Danych Osobowych
  Udostępnianie danych
  Instrukcja obsługi BIP
  Rejestr zmian
  Redakcja
  Kontakt
STATUS PRAWNY
Oznaczenie formy prawnej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa: Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Zarejestrowana: Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000113850
Siedziba: Miasto Piła
Adres: ul. Sikorskiego 82 A
Obszar działania: obszar Rzeczypospolitej Polskiej
NIP: 764 – 21 – 29 – 348
REGON: 570838925
Data ostatniej aktualizacji: 25.09.2020r.
Wprowadzajacy zmiany: Sławomir Żebrowski, osoba odpowiedzialna za tresci: Sławomir Żebrowski
   do góry       do góry